top of page

LIKABEHANDLINGSPLAN SKOLA 

Likabehandlingsplan Nyhemsskolan 2022/23

På Nyhemsskolan arbetar vi aktivt hela tiden för att motverka diskriminering, kränkande behandling och trakasserier.

Vi kartlägger vår verksamhet och utifrån det arbetar vi fram vår likabehandlingsplan som skall gälla för läsåret.

Gå gärna in på länkarna nedan och ta del av vårt likabehandlingsarbete.

bottom of page