top of page
Föräldrasamverkan

Vi vill ha ett nära samarbete med dig som förälder. Vi vill att ni som föräldrar skall känna er helt trygga när ni lämna ert barn hos oss på Förskolan Äpplet. För oss är det viktigt att ni föräldrar känner att ni kan ha insyn i ert barns vardag på förskolan och har möjlighet att påverka den. Vårt mål är att tillsammans med er jobba för att era barn skall få den bästa, roligaste och mest utvecklande förskoletid. Den dagliga kontakten med er tycker vi är väldigt viktig och vi vill prioritera den.

Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per termin men man är alltid som förälder välkommen att begära fler samtal om man känner att det finns behov av det. Någon månad efter inskolningen av barnet på förskolan erbjuder vi ett uppföljningssamtal för att ge vår bild av hur barnet trivs på förskolan och hur barnet har kommit in i förskolerutinerna och i gruppen samt stämma av hur ni som familj upplever att det fungerar på förskolan för ert barn. Varje hösttermin har vi föräldramöte då vi berättar om vår verksamhet, ibland kan det vara någon föreläsare som kommer till oss mm.

På vår förskola/skola har man som förälder möjlighet att engagera sig i olika föräldragrupper.

  • Praktiskagruppen

  • Evenemangsgruppen

  • Förskolegruppen

  • Bönegruppen

bottom of page