top of page

Praktisk information 

Vår förskolekö 

Förskoleplats är till för barn vars föräldrar arbetar eller studerar. För att få förskoleplats skall barnet ha fyllt 1 år. 

Turordningen i kön regleras genom det datum vi mottagit er skriftliga anmälan till förskola. 

På vår förskola tillämpar vi syskonförtur. Man kan sätta upp sitt barn i vår förskolekö direkt efter barnets födsel. 

Anmälan sker till förskolechef Tina Berg.

Vistelsetid på förskolan 

Barnets vistelsetid på förskolan är den tid som ni föräldrar arbetar eller studerar, plus restid till förskolan. 

Barn vars föräldrar är arbetslösa har rätt till förskoleverksamhet15 timmar/vecka. 

Barn vars föräldrar är föräldralediga med syskon har rätt till förskoleverksamhet 15 timmar/vecka. 

Har man som förälder semester eller är ledig från sitt arbete, är barnet också ledigt, alltså har ingen rätt att vara på förskolan. 

Allmän Förskola 

Allmän förskola gäller från 1 september det året barnet fyller 3 år. Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar/år och 15 timmar/vecka. Den allmänna förskolan följer Nyhemsskolans läsårstider och är lediga alla skollov, dessa kommuniceras via Tyraappen och i informationsbrev till varje vårdnadshavare. På vår förskola går våra 15 timmarsbarn från och med HT-2020 tisdag, onsdag & torsdag klocka 9.00-14.00

Skiftarbete 

Barnets vistelsetid på förskolan bestäms av vårdnadshavarens arbetstid plus restid till förskolan. T.ex. börjar vårdnadshavaren arbeta klockan 13.00 börjar barnet på förskolan 12.30. 

Vid nattarbete har vårdnadshavaren rätt till 8 timmars sammanhängande sömn plus restid att hämta barnet på förskolan. Vid skiftledig vecka har man rätt att lämna barnet 15 timmar/vecka (tis, ons & tors 9.00-14.00) 

Sjukdom 

Ring eller smsa alltid och meddela om ert barn är sjukt. Om ni är osäkra på vad som gäller vid olika typer av sjukdomar är det bra att läsa den ”lathund” vi skrivit kring sjukdomsregler som gäller här på Förskolan Äpplet (finns även i Tyra och på hemsidan) samt att läsa i dokumentet ”Smitta i förskolan” för vägledning. 

Vid magsjuka ska barnet vara hemma minst 48 timmar efter sista symtomet (helst 72 timmar) för att minska smittspridning på förskolan. 

Är förälder eller syskon (äldre eller yngre) sjuka i magsjuka får inte barnet komma till förskolan. Alla i hushållet skall vara symtomfria minst 48 timmar innan barnet återvänder till förskolan. 

Efter att barnet haft feber är det bra att ställa sig frågan ”orkar mitt barn med en dag i full fart på förskolan?” innan ni kommer tillbaka. En dag på förskolan är intensiv och innehåller mycket aktiviteter, lek och ljud. Alla barn skall ha en feberfri dag hemma (utan febernedsättande medel i kroppen) innan de återvänder till verksamheten.  

Blir barnet sjukt på förskolan ringer vi efter er föräldrar så ni har möjlighet att komma och hämta ert barn. Tänk på att lämna aktuella telefonnummer till oss på förskolan så att vi kan nå er om något skulle hända ert barn. 

Är förälder hemma för vård av sjukt syskon (ej magsjuka) rekommenderar vi att barnet är på förskolan mellan 9.00-14.00. 

Tyra

På förskolan Äpplet använder vi oss av det digitala dokumentations och informationsverktyget Tyra. Varje vårdnadshavare får en egen inloggning för sitt barn. På Tyra finns vår pedagogiska dokumentation och reflektion över vår verksamhet. Där har ni möjlighet att ta del av ert barns vardag på förskolan via foton, filmer från verksamheten. Ni kan prenumerera på kalendern och hålla er informerade om viktiga händelser på förskolan. På Tyra finner ni information om verksamheten, kalenderhändelser, planeringar, veckostruktur, viktiga dokument mm. 

Allt man behöver veta om verksamheten finns i Tyra. Det är viktigt att varje vårdnadshavare bekantar sig med Tyraappen och tar del av informationen där. 

Närvarotider 

Barnets närvarotider på förskolan fylls i Tyraappen. Schemat skall fyllas i 2 veckor innan schemat träder i kraft. Det gäller att ha god framförhållning. Tillfälliga schemaändringar (kortare än 2 veckor) görs alltid i samråd med personalen. 

Det är viktigt att man håller barnens tider (både lämning och hämtning) på förskolan. På morgonen och eftermiddagarna är personaltätheten mindre, bemanningen är noga avstämd mot de närvaroschema som ni föräldrar lämnat in till förskolan så att alla (personal, barn och föräldrar) kan känna sig trygga och säkra.  Blir man sen skall man alltid meddela detta till förskolan. Vid upprepade förseningar får man hem en varning från rektor fär förskolan att tiderna inte hålls. Antingen får man ändra sitt schema för barnet (om arbetet kräver detta) eller försöka komma tillrätta med problemet. Fortsätter problemet kan det bli aktuellt med debitering för extra tid. 

Öppettider 

Förskolan har öppet 6.30-18.00. Vid behov av längre vistelsetid på förskolan tar man kontakt med förskolechef för vidare dialog. Efter klockan 17.00 samarbetar vi med fritidspersonalen på skolan.  

Hur en dag på förskolan kan se ut: 

6.30   Förskolan öppnar 

8.00   Frukost 

8.30-10.00 Aktiviteter/projekt/temaarbeten, skapande verksamhet, olika grupper 

10.00-11.00  Uteudervisning 

11.00-11.30  Sångstund 

11.30-12.00  Lunch 

12.00-13.00  Lässtund/vila & lek 

13.00-14.00  Skapande verksamhet & lek 

14.00-14.30  Matte/språk/naturvetenskap/teknik samlingar eller miniröris 

14.40-15.00  Mellanmål 

15.00-18.00  Fri lek & utevistelse 

18.00-           Stängning

Förskolan stänger 4 veckor på sommaren, vecka 28–31. Är man i behov av förskoleplats under stängningsveckorna ordnas/köps omsorg i kommunens sommarförskola/sommarfritids.  

För övrigt stänger förskolan 5 dagar/år för planering och utvärdering av verksamheten. Vilka dagar detta är finns information om i Schoolsoft kalender och i informationsbrev/terminsbrev till alla vårdnadshavare. 

bottom of page