top of page

OM SKOLAN

Skolan startades år 2000 och var en följd av initiativ från aktiva kristna i Varbergs olika församlingar. Skolan har sedan starten inte varit vinstdrivande utan eventuella överskott har gått in i verksamheten. Styrelsen är ideell. Vi har våra lokaler centralt i Varberg alldeles intill Peder Skrivares gymnasium.

Ordförande för styrelsen är Maria Flising

Ordförande: Maria Flising
 
Kassör: Esbjörn Berg
Sekreterare: Malin Bokne
Ledamot: Cecilia Hahne Hilgers
Ledamot: Martin Henning
Ledamot: Erik Johansson

Ersättare: Anders Svensson
Ersättare: David PetterssonValberedning
Josefine Bergström
Christian Frick

Vill du bli medlem?

Medlem i föreningen för Nyhemsskolan blir man genom att man stödjer föreningens vision och stadgar, samt betalar den årliga medlemsavgiften på 100kr.

Max två medlemsavgifter per hushåll.

Använd Bg: 5090-9910

Märk inbetalningen med: "Medlemsavgift" - Ditt namn

bottom of page