OM SKOLAN

Skolan startades år 2000 och var en följd av initiativ från aktiva kristna i Varbergs olika församlingar. Skolan har sedan starten inte varit vinstdrivande utan eventuella överskott har gått in i verksamheten. Styrelsen är ideell. Vi har våra lokaler centralt i Varberg alldeles intill Peder Skrivares gymnasium.

Ordförande för styrelsen är Fredrik Sundin

Ordförande: Fredrik Sundin
 

Kassör: Esbjörn Berg

Sekreterare: Marina Kogler

Ledamot: Daniel Larsson

Ledamot: Martin Henning

Ersättare: David Pettersson

Ersättare: Malin Bokne

Valberedning

Marie Larsson

Lina Gyllensvärd

Vill du bli medlem?

Medlem i föreningen för Nyhemsskolan blir man genom att man stödjer föreningens vision och stadgar, samt betalar den årliga medlemsavgiften på 100kr.

Max två medlemsavgifter per hushåll.

Använd Bg: 5090-9910

Märk inbetalningen med: "Medlemsavgift" - Ditt namn