top of page

Hantering av personuppgifter


Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Den 25 maj 2018 trädde ett nytt regelverk för hantering av personuppgifter i kraft (Dataskyddsförordningen)*. Vi har säkerställt att vår hantering av dina personuppgifter uppfyller de nya kraven.
Klicka på länken för en utförlig beskrivning av hur vi hanterar personuppgifter - Länk till dokument som beskriver hur Nyhemsskolan förhåller sig till dataskydds förordningen och hur personuppgifter hanteras.  
*Dataskyddsförordningen/GDPR (General Data Protection Regulation), ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.
bottom of page