top of page

LEDIGA TJÄNSTER

Nyhemsskolan är en friskola på kristen grund. Skolan startades år 2000 i Varberg. 2006 startade vi även Förskolan Äpplet. Vår skola är alternativet för familjer som värdesätter kristna värderingar, vilka bl.a. speglas i alla människors lika värde. Vi värnar om våra mindre klasser och arbetar alltid med eleverna i centrum. Nyhemsskolan är en verksamhet i tillväxt, unik i sin profil och professionell genom sina kunniga medarbetare. Trygghet för barnen och eleverna är en förutsättning för ett livslångt lärande där de kristna värderingarna skapar en god grund att stå på! Vår vision lyder: ”Att utbilda och forma en generation som är beredd att ta ett samhällsansvar och tillämpa kristna värderingar.

Inför läsåret 23/24 söker vi lärare i:

 

Spanska

Hem- och konsumentkunskap

bottom of page