top of page

VAD INNEBÄR EN KRISTEN SKOLA?

Värderingar

Vi tror att människan är skapad av Gud till att vara hans avbild. Därför har alla människor ett stort och lika värde, samt en viktig plats och funktion i skapelsen.
Vi tror också på varje enskild individs möjlighet att, utifrån sina personliga förutsättningar, utvecklas och växa socialt och kunskapsmässigt.

Vi menar att de kristna värderingarna är viktiga för vårt samhälles välstånd och funktion.

Med kristna värderingar syftar vi bland annat till…

 • Att ha en förlåtande attityd

 • Att hjälpa sina medmänniskor

 • Att respektera andra

 • Att göra det bästa av sin livssituation

 • Att ta ansvar för sina handlingar och ord

 • Att vara en god samhällsmedborgare

 • Att ta ställning för svaga grupper

 • Att våga stå för sina åsikter

 • Att sträva efter samförstånd och enhet

 • Att se möjligheter

 • Att vara ärlig och uppriktig

 • Att vårda vår livsmiljö

Tro – vetande

Vi är en kristen skola? Det innebär att vi har en frivillig morgonsamling innan skolan startar där konfessionella inslag kan förekomma i form av en andakt, etiska och moraliska dilemma-diskussioner eller en morgonbön. Vi har även som skolans val kristendomskunskap 40min per vecka för att fördjupa våra kunskaper i religionsämnet. Att ha konfessionella inslag i skolan är en rättighet som finns inskriven både i Europa-konventionen och i FN:s barndeklaration. I övrigt följer vi alla nationella mål och styrdokument som gäller för skolan med en allsidig och objektiv undervisning. Att vi uppfyller dessa krav ser skolverket till i sina översyner. Vår skola har haft tre sådana granskningar och blivit godkända.

bottom of page