top of page

Våra lärmiljöer ute

 

Undervisning är målstyrda processer som sker både planerat och spontant i förskolan. Pedagogerna använder olika lärmiljöer i undervisningen på förskolan, både inne och ute, för att stimulera barnens lustfyllda lärande och hjälpa barnen att erövra nya kompetenser. Förskolan Äpplet har en fantastisk gård som ger många möjligheter till kompetensutveckling för barnen. Tillsammans med barnen skapar pedagogerna spännande och utmanade miljöer för barnen att växa i.

bottom of page